ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Bo’lajak muhandislarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning asosiy vazifalari

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 471-478

Keywords : dinamikasi; nostandartligi; kuzatuvchanlik; kompetent; chegaralarning ta’siri; produktiv; kretiv; kretiv fikrlash; individual hodisa;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada kasbiy kompetentlik tashhisi kasbiy shakllanishning mohiyatli va xarakteristikalari haqida fikrlar keltirib o'tilgan. Pedagogning bilish faoliyati ko'p jihatdan o'rganilayotgan narsalarning murakkabligi, dinamikasi, nostandartligi, ijtimoiy hodisalarni ajratib turadigan chegaralarning ta'siri, ularni izlash, noaniqlik bilan belgilanadi, bu esa kuzatuvchanlik, suhbatdoshning ichki dunyosini modellashtirish malakasini nazarda tutadi.Bularning barchasi shaxsning ma'lum bir kasbga bo'lgan kompetentligi deb qaraladi.

Last modified: 2023-01-31 01:40:31