ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Biologiya fanidan “Test orqali temperamentni aniqlash” laboratoriya darsini tashkil etishda yangicha yondashuv

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 488-492

Keywords : Xolerik; melanxolik; flegmatik; sangvinik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolani yozishimdan maqsad maktab va akademik litseylarda biologiya fanidan o'quvchilarni savodxonligini oshirish uchun laboratoriya jarayonini takomillashtirishdir. Biologiyani fanini chuqur o'rganishda laboratoriya ishlarini olib borishi muhim ahamiyatga ega. Berilgan nazariy bilimlarni laboratoriya orqali mustahkamlanadi. Yangi bilim va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, amaliy o'qitish usullaridan foydalanish laboratoriya ishining asosiy mohiyati hisoblanadi.

Last modified: 2023-01-31 01:43:51