ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ta’limda AKT kompetentlarini shakllantirish

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 679-687

Keywords : AKT; kompetentsiya; model; multimedia; kommunikativ; universal; modellashtirish;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maktab va universitetda zamonaviy o'qitish darslarni o'tkazishning yangi shakl va usullaridan foydalanishni talab qiladi. Ta'limning yangi modelini izlash, ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini turli shakllarda qo'llash dolzarb bo'lib bormoqda. O'zingizni yaratish va tayyor multimedia ishlanmalaridan foydalanish zamonaviy AKT kompetentsiyalarining muhim ko'rsatkichidir.

Last modified: 2023-01-31 02:41:29