ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Savod o’rgatish davrida o’quvchilarni o’qishga o’rgatish

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 650-653

Keywords : ona tili; savod; savodxonlik; o’qish; muallim;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Savod o'rgatishning birinchi kunlaridanoq o'qish ongli bo'lishi, bolalarni ongli o'qishga o'rgatish juda muhim. So'roqlar yordamida o'qilganlarni bola qanday tushungani aniqlanadi, tekshiriladi. O'qishdan oldin o'tkazilgan tayyorlov suhbati ham, o'qilgan matn yuzasidan o'tkazilgan suhbat ham shu maqsadga - ongli o'qishga xizmat qiladi. Sharoitga qarab, bolalarga nimanidir o'qishni talab qiladigan muammoli holatni yaratish ham zarur. Bunday holat “Alifbe”dan yoki harf terish m atosidan, o'qiladigan topishm oqdan foydalanib yoki muammoli savolni keltirib chiqaradigan taxminiy suhbat yordamida hosil qilinishi mumkin.

Last modified: 2023-01-31 02:37:38