ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Sug’oriladigan yerlarning meliorativ holatini va tuproq unumdorligini oshirishda fitomeliorativ tadbirlarning ahamiyati (Xorazm viloyati misolida)

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 204-207

Keywords : sug’oriladigan yerlar; melioratsiya; fitomelioratsiya; beda o‘simligi; cho‘llashish;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada sug'orma dehqonchilik olib borilayotgan yerlarning unumdorligini oshirishda tabiiy yo‘l bilan ya'ni turli o‘simliklar va ekinlar ekkan holatda yerlarning unumdor qatlamida oziq moddalar to‘plash, yerdagi oziq moddalarni bir tomonlama bo‘lib qolishiga qarshi kurash choralari chuqur yoritilgan. Bundan tashqari maqolada fitomeliorativ tadbirlar doirasida beda o‘simligini yetishtirib yerni unumdor qatlamidagi tabiiy holatni yaxshilash haqidagi fikrlar keltirilgan.

Last modified: 2023-03-12 23:06:31