ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Bronxial astmaning turli shakllarida immunologik ko’rsatgichlar tahlili

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 214-219

Keywords : bronxial astma; sitokinlar; IL-4; IFN-γ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bronxial astma (BA) bilan og'rigan 45 nafar bemor tekshirildi. Birinchi guruhga allergik BA (ABA) bo'lgan 17 bemor, ikkinchi guruhga noallergik BA (NBA) bo'lgan 11 bemor, uchinchi guruhga esa aralash BA (ARBA) bo'lgan 17 bemor kirdi. Qon zardobidagi IL-4, IFN-γ darajasi qattiq fazali IFA miqdoriy aniqlash uchun test-tizimlari yordamida aniqlandi. Olingan natijalar ыon zardobidagi IL-4 va IFN-γ miqdorining kasallik patogenetik varianti bilan bog'liqligini ko'rsatadi va bu bog'liqlik ABA bemorlarda kuchliroq ifodalangan. ABA va ARBA bilan og'rigan bemorlarda IFN-γ ishlab chiqarishning ifodalangan kamayishi kuzatiladi, kasallikning asosan allergik mexanizmi bilan og'rigan bemorlarda esa IL-4 darajasining sezilarli darajada oshishi qayd etildi.

Last modified: 2023-03-12 23:07:56