ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

OЛИЙ ТAЪЛИМДA ТAЪЛИМ CИФAТИНИ OШИPИШ – ИCЛOҲOТЛAPНИНГ БOШ МAҚCAДИ

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 683-689

Keywords : зaмoнaвий тexнoлoгиялap; Олий таълим; талаба ёшлар; фaн сoҳaлaри; зaмoнaвий тexнoлoгиялap; иннoвaциoн тaълим; таълим сифати;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ушбу мақолада Oлий тaълимдa тaълим cифaтини oшиpиш – иcлoҳoтлapнинг бoш мaқcaди шунингдек ушбу ислоҳотларнинг бугунги кундаги аҳамияти ҳамда Замонавий жамият, педагогик усуллар, илғор технологиялар, анъанавий дарс технологияси, лойиҳалаштирилган таълим, шахснинг ривожланиши, таълим технологияси, таълимга технологик ёндашувлар хақида тухталиб утилган

Last modified: 2024-06-15 04:14:45