ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Gemi Büyüklüğü ve Yaşının İşletme Maliyetleri Üzerine Etkisi: Dökme Yük Gemileri Üzerine Bir Uygulama

Journal: Journal of Eta Maritime Science (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 111-118

Keywords : Tramp taşımacılık; Taşımacılık maliyetleri; İşletme maliyetleri;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Düzensiz hat taşımacılığı olarak da adlandırılan tramp denizyolu taşımacılığında ağırlıklı yükler olarak dökme yük gemileri tarafından taşınmaktadır. Denizyolu taşımacılığının bu biçiminde, tam rekabet piyasası şartları hüküm sürdüğünden navlun fiyatı da arz ve talebe göre belirlenmektedir. Dolayısıyla denizyolu taşıma firmalarının kontrolü dahilinde olmayan navlun fiyatlarındaki belirsizliklere karşı pozisyon ayarlamak isteyen sektör işletmeleri maliyet odaklı bir yönetim anlayışı belirlemek durumundadır. Bu çalışmada gemi büyüklüğü ve yaşının, denizyolu taşma maliyetlerinin bir bileşeni olan işletme (running costs) maliyetleri üzerindeki etkileri araştırılarak maliyet tasarrufu yapılabilmesi adına fikir sunulmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki, geminin yaşı arttıkça günlük işletme maliyetleri artmakta olup belli kısıtlar içerisinde gemi yaşı sabit tutulduğunda ve gemi büyüklüğü arttıkça personel giderlerinin azalmaktadır (R2 = 0,97, F=83,61, p<0,01).

Last modified: 2015-07-08 17:56:33