ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ФІНАНСИ У ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 17-23

Keywords : глобалізація; венчурні компанії; інновації; фінансовий ринок; фінансові інновації; інноваційна модель розвитку.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Метою статті є розкриття можливостей впровадження інноваційної моделі стійкого розвитку економіки у теперішніх умовах трансформаційних змін. У даній роботі застосування діалектичного методу дало можливість вивчити явища глобалізаційного процесу, що відбуваються, їх роль у сучасному розвитку суспільства. Цільовий підхід, в межах комплексного, виявив залежність стійкого розвитку від принципів інноваційної спрямованості господарських відносин. Статистичний і порівняльний аналіз дали змогу проаналізувати взаємозалежність інноваційної та фінансової складових формування науково-технічного прогресу, як основоположні частини інноваційної моделі розвитку. Охарактеризовано процеси глобалізації, як значимі світові тенденції, обумовлюючі спрямованість економічного розвитку планети. Позначена роль держави у проведенні фундаментальних змін, її функціональне призначення і спрямування у нових умовах господарювання. Показані світові тенденції нерівномірності економічного розвитку, які посилюються, що загострює нерівномірність розповсюдження нових технологій, знань, що призводить до розшарування населення планеті. Розкрито існуючі проблеми підприємств, що не дають їм можливості змінити теперішній стан, впроваджувати нововведення, модернізацію, активно виходити на світові ринки. Проаналізована практика підтримки розвитку економіки країн азійсько-тихоокеанського регіону, правове забезпечення, форми підтримки, фінансову складову господарської діяльності. Визначені особливості діяльності венчурних компаній, показана інтенсивність фінансування досліджень у розвинених країнах. Виявлені співвідношення витрат держави й підприємців при здійсненні інноваційних проектів, інтенсивність вкладень на дослідження і розробки.

Last modified: 2016-07-06 16:43:00