ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ІСТОРИЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ПІД?РУНТЯ ВИБОРУ МОДЕЛІ ?ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ? НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 81-87

Keywords : економічна система; економічний розвиток; рівновага; стійкість; глобалізація; гомеостазис.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто умови відродження економічного розвитку України. Мета статті полягає у систематизації та розкритті історичних та економічних передумов економічного розвитку, дослідженні типів моделей економічного розвитку та, на цій основі, виведення концепції гомеостатичного розвитку національної економічної системи в сучасних умовах. У процесі написання дослідження використовувалися такі методи дослідження та аналізу економічних процесів: при об?рунтуванні категоріального апарату ? метод наукових абстракцій; при визначенні закономірностей генезису теорій економічної рівноваги ? діалектичний метод; при дослідженні наукових підходів до класифікації видів економічної рівноваги ? аналізу та синтезу, індукції та дедукції; у процесі датування фаз економічних циклів ? економіко-математичне моделювання. Визначено, що реальне відродження економіки України відбудеться тільки за цілеспрямованого та усвідомленого зосередження на її національній специфіці, що означає повернення до кращих історичних традицій, які склалися в свій час у національній економічній моделі і в економічній думці. Засвідчено, що для того, щоб подолати розрив та вийти на передові позиції соціально-економічного розвитку у висококонкурентному світі не потрібно повторного проходження та дублювання всіх алгоритмів (послідовності етапів) технологічного прогресу, з якими стикалися країни-лідери, а більше слід зосередитися на стрибкоподібному соціально-економічного прориві, що базується на засвоєні та переробці досвіду, який був накопичений (техніко-технологічного, соціального, організаційного, політичного тощо). Доведено вирішальне значення історичного та економічного під?рунтя при виборі моделі розвитку національної економічної системи.

Last modified: 2016-07-06 16:56:14