ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 112-119

Keywords : безпека; економічна безпека; євроінтеграція; наслідки; SWOT-аналіз; сценарій;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Актуальність теми статті зумовлена об’єктивним характером процесу євроінтеграції в українській економіці та комплексним характером наслідків цього процесу, які, у тому числі, здійснюють вплив на економічну безпеку вітчизняних підприємств. Метою статті є аналіз впливу процесу євроінтеграції на економічну безпеку українських підприємств на основі сценарного підходу. У роботі використано такі методи дослідження: дескриптивний аналіз, сценарній аналіз, метод графів, причинно-наслідковий аналіз, компаративний аналіз, SWOT-аналіз. Розглянуто поняття безпеки, економічної безпеки та євроінтеграції. Розглянуто атрибути поняття економічної безпеки підприємства. Розглянуто наслідки євроінтеграції для української економіки й показано, що такі наслідки можуть мати не тільки позитивний характер у вигляді нових можливостей та відкритих ринків, але й становити загрозу для вітчизняних підприємств. Визначено сценарії зміни національної економіки України внаслідок впливу процесів євроінтеграції. Надано опис кожного з таких сценаріїв. Здійснено оцінку таких сценаріїв за критеріями бажаності, ймовірності та часу реалізації. Показано зв’язок між розглянутими сценаріями зміни національної економіки України внаслідок впливу процесів євроінтеграції з урахуванням ймовірнісних причинно-наслідкових зв’язків між окремими сценаріями. Показано наслідки таких сценаріїв для економічної безпеки вітчизняних підприємств: надано характеристику впливу та розглянуто найбільш ймовірні наслідки реалізації таких сценаріїв для української економіки в цілому та окремих суб’єктів господарювання. Адаптовано SWOT-аналіз для аналізу впливу євроінтеграції на економічну безпеку вітчизняних підприємств. Результатом дослідження є виявлення та характеристика сценаріїв змін в українській економіці внаслідок впливу процесів євроінтеграції, а також характеристика впливу таких сценаріїв на економічну безпеку вітчизняних підприємств.

Last modified: 2016-07-06 19:12:40