ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ФІРМИ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 184-190

Keywords : логістика; логістичне середовище; логістична стратегія; логістична система; логістичні інструменти;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємствах на турбулентних ринках в умовах зони вільної торгівлі Україна-ЄС, необхідно звернути першочергову увагу на конкурентні переваги, створені на основі комплексної логістичної діяльності: стратегічної, тактичної та поточної. Метою статті є дослідження конфігурації умов результативного застосування стратегічного управління логістичними системами для формування нових конкурентних переваг фірми. У процесі дослідження застосовано такі методи: метод наукової абстракції, системний, порівняльний, літературний. Здійснено аналіз стану впровадження стратегічного управління логістичними системами на українських підприємствах, визначено фактори, які стримують цей процес, проаналізовано досвід зарубіжних підприємств у здійсненні стратегічного управління логістичними системами на підприємствах, а також можливість його використання для українських підприємств. Доведено, що на основі логістичної стратегії необхідно розвивати сучасну загальну стратегію діяльності, здатну збільшити віддачу від більш об?рунтованого застосування сучасних економічних інструментів, підвищити ефективність логістичних процесів та отримати конкурентні переваги за рахунок мінімізації витрат і часу у сферах поставок, виробництва, маркетингу та обігу. Наукова новизна полягає в об?рунтуванні заходів, які сприятимуть більш ширшому використанню логістичних підходів в управлінні вітчизняними підприємствами. Отримані наукові результати аналізу зможуть використовуватися як у практиці управління розвитком міст, адміністративних районів та регіонів, а також можуть бути використані керівниками підприємств в процесі здійснення управлінської діяльності.

Last modified: 2016-07-06 19:53:33