ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 175-183

Keywords : будівельне підприємство; будівництво; фінансові результати; економічна результативність; маркетингова діяльність.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Метою дослідження є проведення оцінки економічної результативності управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств України, що сприятиме підвищенню їх інформаційної обізнаності та спроможне підвищити конкурентоздатність суб’єктів господарювання будівельної галузі у ринковому середовищі. У процесі дослідження використано методи аналізу, синтезу та узагальнення при обробці статистичних даних. Методологічні та теоретичні основи роботи ?рунтуються на діалектичному методі пізнання соціально-економічних явищ, комплексному підході до їх аналізу, сучасних напрацювань вітчизняних та іноземних вчених у сфері управління маркетингом будівельних підприємств. У статті проведено оцінку економічної результативності управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств. Проаналізовано динаміку сукупних фінансових результатів, частки прибутково працюючих будівельних підприємств, структури доходів та видатків, фінансових результатів малих, середніх та великих будівельних підприємств, рівнів рентабельності операційної діяльності, балансу та його структури. Зроблено висновки, що будівельними підприємствами України було отримано від’ємні сукупні фінансові результати на протязі 2008-2014 рр. Збитки малих та середніх будівельних підприємств значно зросли за 2010-2014 рр. Позитивні рівні рентабельності операційної діяльності будівельних підприємств спостерігались у 2011 та 2014 рр. Набула подальшого розвитку оцінка економічної результативності управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств, що, на відміну від інших підходів, розкрила сучасні проблеми галузі у країні й спроможна адекватно відповісти потребам управління суб’єктів господарювання будівництва щодо необхідності посилення їх маркетингової діяльності та отримання позитивних комерційних результатів у ринковому середовищі

Last modified: 2016-07-06 19:28:32