ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ФЛОУЧАРТ ЯК ЗАСІБ МІНІМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 196-200

Keywords : логістична система; логістичний ризик; процес управління логістичними ризиками; методи мінімізації ризиків;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто проблеми управління логістичними ризиками підприємства, що виникають внаслідок синергетичної дії зовнішніх та внутрішніх економічних, політичних та соціальних факторів. Головним завданням статті є дослідження можливості мінімізації логістичних ризиків підприємства за допомогою посилення системи внутрішнього контролю, оцінювання економічного ефекту зовнішньої передачі ризику та аналіз витрат, пов’язаних з цим. Проаналізовано динаміку транспортно-складських витрат підприємств України, пов’язаних з обсягом реалізованої продукції. Запропоновано аналіз ефективності функціонування логістичної діяльності підприємства за допомогою коефіцієнта, що визначається відношенням загального обсягу наданих послуг у сферах діяльності транспорту і складського господарства до обсягу реалізованої продукції, визначеного за допомогою статистично значущого коефіцієнт кореляції останніх. Виявлено негативну динаміку функціонування логістичної системи підприємств України в 2013-2014 рр. Одними із основних факторів, що впливають на ефективність логістичної системи підприємства є оцінювання та методи управління логістичними ризиками. Розглянуто підходи до класифікації методів управління логістичними ризиками, наведені вітчизняними вченими та виявлено певні недоліки їх практичного використання. Зокрема, метод диверсифікації не вбачає додаткові витрати на переробку продукції іншої якості, розподіл ризику ? зовнішньоекономічний характер угод, страхування ? часовий розрив між видатками, пов’язаними із настанням ризикової події та моментом отримання страхової виплати, оскільки страховик зацікавлений в мінімізації видатків в межах договору страхування. Створення універсальної моделі уникнення чи мінімізації логістичних ризиків стикається із низкою проблем при практичному втіленні. Надано характеристику етапів процесу закупівель промислового підприємства із врахуванням руху товарно-матеріальних запасів, первинної документації та відповідальних структурних відділів. Визначено заходи щодо мінімізації логістичних ризиків на кожному етапі.

Last modified: 2016-07-06 19:56:18