ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СУЧАСНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ЗАЙНЯТІСТЬ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ В ТРУДОНАДЛИШКОВИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Journal: Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 239-245

Keywords : економічно активне населення; чинники впливу на зайнятість; трудонадлишкові регіони.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Попри негативні наслідки демографічної кризи (депопуляція, зменшення частки молоді, що виходить на ринок праці та постаріння працездатного населення), для вітчизняної сфери зайнятості є характерним поширення вікових дискримінаційних обмежень відносно економічно активного населення віком 45-59 років. З огляду на зазначене, актуалізується потреба дослідження чинників, які генерують вікові утиски даної вікової категорії населення на трудонадлишкових регіональних ринках праці України (на прикладі Рівненської області). Метою статті є виявлення сучасних чинників впливу на зайнятість економічно активного населення в трудонадлишкових регіонах України, їх систематизація та узагальнення. Теоретичною і методологічною базою статті є положення економічної теорії, діалектичний метод пізнання, наукові праці з проблематики функціонування ринку праці у контексті демографічних змін, що впливають на вікову структуру працездатного населення, результати експертного опитування двох фокус-груп респондентів (зареєстрованих у базових центрах зайнятості безробітних та роботодавців), проведеного у лютому 2015 року у Рівненській області. Наукова новизна статті полягає у визначенні, систематизації та узагальненні сучасних чинників, які впливають на зайнятість економічно активного населення вікової групи 45-59 років у контексті поширення вікових обмежень у сфері зайнятості трудонадлишкових регіонів. Використання результатів дослідження у практичній діяльності дає можливість отримати адекватну реаліям картину відносно масштабів та специфіки поширення вікових дискримінаційних обмежень на ринках праці трудонадлишкових регіонів України та розробити і впровадити організаційно-економічний механізм оптимізації зайнятості економічно активного населення віком понад 45 років.

Last modified: 2016-07-06 20:45:22