ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació >>

Vol.2, No.2

Publisher: Universitat de Barcelona

Publishing Date: 2009-01-01

 1. La investigació sobre i amb el professorat. La repercussió en la formació del professorat. Com s'investiga?

  Authors: Francesc Imbernón

 2. Ensenyament presencial a l’aula. Anàlisi metodològica i avaluació dels coneixements adquirits

  Authors: Coloma Barbé-Rocabert;Montserrat Aróztegui-Trenchs;Lyda Halbaut-Bellowa;Encarna García-Montoya;Esther Torres-Farrés;Joaquim Suñer-Carbo;R.M. (Rosa Maria) Aparicio Pelegrín;Josep-R. Tico-Grau;Wilma Penzo;Pere Vendrell-Gómez;Silvia Sánchez-González

 3. L'adquisició de les competències d'autoregulació. Anàlisi de la seva concepció i el seu aprenentatge en diferents estudis universitaris.

  Authors: Teresa Mauri;Rosa Colomina-Álvarez;Catalina Martínez-Taberner;María Rieradevall-Sant

 4. La carpeta docent com a estratègia per a la formaciò d'una pràctica reflexiva en els professors universitaris novells.

  Authors: Zoia Bozu;Francesc Imbernón

 5. La Nau, proposta per navegar pels mitjans

  Authors: Marta Jiménez-Albiol

 6. Método de encuesta: construcción de cuestionarios, pautas y sugerencias

  Authors: Antoni Ruiz-Bueno

 7. Ressenya de llibre: Iranzo, G., P. (2009) Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus Ediciones.

  Authors: Pilar Iranzo-García

 8. Profesores-artistas y didáctica generativa: Experiencias educativas en la universidad.

  Authors: Alejandra Montané-López