ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

An Essay on the Typology of Ottoman Imarets (Soup Kitchen) /// Osmanlı İmaretlerinin (Aşevleri) Tipolojisi Üzerine Bir Deneme

Journal: SANAT TARİHİ DERGİSİ / Journal of Art History (Vol.24, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 23-51

Keywords : Ottoman; Complex; Imaret; Soup Kitchen; Matbakh; Osmanlı; Külliye; İmaret; Aşevi; Matbah;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

There are a great number of imarets built since the beginning of the Ottoman architecture well into the early 20th century. However, most of these structures have not survived till present. These structures, none of which have been constructed in isolation but included in a complex program, have been an important part of the ottoman colonization and settlement policies. During the classical period however, it is possible to come across imarets foremost in the city complex of Istanbul as well as at halting places on trade routes and the pilgrimage route. In this study, the aim is to take up the imarets in Anatolia as a whole and to generate a typology from layout schemes. In this context, an initial archive study has been conducted, whereby 29 surviving imarets have been determined. It is presented the plans and architectural features of each Imarets alongside comparisons with similar type buildings inside and outside of Anatolia.]]] [[[TR= Osmanlı mimarisinin başlangıcından XX. yüzyıl başlarına kadar geçen süre içerisinde inşa edilen imaretlerin sayısı oldukça fazladır. Ancak bir çoğu günümüze ulaşamamıştır. Hiçbiri tek başına inşa edilmeyip bir külliye programı dahilinde yer alan bu yapılar, Osmanlı'nın kolonizasyon ve yerleşim politikalarının önemli bir parçası olmuştur. Klasik dönemde ise başta İstanbul olmak üzere şehir külliyeleri ile hac ve ticaret yolları üzerindeki menzil külliyelerinde imaretlere rastlamak mümkündür. Bu çalışmada, Anadolu'daki imaretlerin bir bütün olarak ele alınması ve plan şemalarından yola çıkılarak bir tipoloji oluşturulması hedeflenmiştir. Bu bağlamda öncelikle arşiv çalışmaları yapılmış ve günümüze ulaşabilen 29 imaret tespit edilmiştir. Tek tek ele alınan yapılar plan ve mimari özellikleri ile Anadolu'da ve Anadolu dışındaki benzer imaretlerle karşılaştırmıştır.

Last modified: 2017-01-15 23:28:59