ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

The Birth of Jesus // İsa’nın Doğumu

Journal: SANAT TARİHİ DERGİSİ / Journal of Art History (Vol.24, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 175-226

Keywords : Jesus; Messiah; Virgin Mary; Canonical; Apocryphal; Birth; Salome; İsa; Mesih; Meryem; Kanonik; Apokrif; Doğum; Salome;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Within the scope of the study, the Birth of Jesus Christ was examined and it was evaluated in terms of the Cappadocia Churches where the cribs of Jesus Christ were depicted, the wall murals in some churches in Anatolia, European samples and metallic and stone-marble works in several museums, similarity of the subject similarity, genre, technique and composition. Within the scope of the study, the Birth of the Jesus Christ was examined within the light of apocryphal and kanonical sources by specifying time, space and place, the figure majority in the compositions and the positions of the figures inside the scene were evaluated chronogically.]]][[[TR= Çalışma kapsamında, İsa'nın doğumu, tarihsel süreçteki benzer doğum örnekleri ile ikonografik-üslup açısından incelenmiş, doğum tasvirinin görüldüğü Kappadokia kiliseleri, Anadolu'daki bazı kiliselerdeki duvar resimleri, Avrupa örnekleri ve çeşitli müzelerdeki madeni ve taş-mermer eserler, konu benzerliği, üslup, teknik ve kompozisyon açısından değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında İsa'nın doğumu, apokrif ve kanonik kaynaklar ışığında zaman, mekan ve yer belirtilerek incelenmiş, kompozisyonlardaki figür çoğunluğu ve figürlerin sahne içindeki konumları kronolojik olarak incelenmiştir.

Last modified: 2017-01-15 23:06:26