ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE GÖRSEL MATERYAL KULLANIMININ EĞİTİM SÜRECİNE ETKİSİ

Journal: Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences (Vol.18, No. 32)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 287-302

Keywords : ses eğitimi; görsel materyal; eğitim süreci; etki;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Pek çok kaynakta belirtildiği gibi, insan sesi, ilk ve en önemli müzikal çalgı olarak düşünülmektedir. Bu mükemmel çalgının kalitesini, eğitim sürecinde kazanılan teknik beceriler doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, şarkı söyleme becerisi doğuştan getirilen bir yetenek olmasına karşın, sesin sanatsal amaçlar için eğitilmesi, müzik eğitiminin kendine özgü ilkeleri olan zor ve uzmanlık gerektiren alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada; genel tarama modeli kullanılmış olup, ses eğitimi sürecinde teknik becerileri geliştirmeye yönelik kullanılan yöntemler ele alınmış ve bu yöntemlerle birlikte görsel materyallerin kullanılmasının süreçteki etkisi irdelenmiştir. Araştırma izlenen yöntem ve verilerin niteliği açısından betimsel bir çalışmadır. Konuya ilişkin öğrencilerin görüşlerini ortaya koymak amacıyla Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Sahne Sanatları Bölümlerinde eğitim gören ve ses eğitimi dersi alan 20 öğrenciye çeşitli uygulamalarla birlikte sorular yöneltilmiş, alınan yanıtlar istatistiksel olarak değerlendirilip yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda; ses eğitimcilerinin eğitim sürecinde soyut düşünce ve isteklerini daha somut gerçekliklere aktarabilmesi için insan sesinin fizyolojisi ve anatomisi hakkında temel bilgiye sahip olmaları gerektiği ve bu bilgilerin öğrencilere aktarılmasında görsel materyal kullanmasının faydalı olacağı ortaya çıkmıştır.

Last modified: 2017-07-05 17:11:43