ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Örgüt Kültürü ve Strateji İlişkisi: Hofstede’nin Boyutları Açısından Bir Değerlendirme

Journal: Research Journal of Politics, Economics and Management (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 43-56

Keywords : Örgüt Kültürü; Strateji; Stratejik Yönetim;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmanın amacı örgüt kültürü ve strateji arasındaki ilişkinin mahiyetini anlamak ve çerçevesini ortaya koymaktır. Bu amaçla kültür ve örgüt kültürü arasındaki ilişki incelenmekte, örgüt kültürünün unsurları arasında yer alan değerler, normlar ve törenler işlevleri ele alınmaktadır. Örgüt kültürünün temel noktalarını oluşturan bu konuların ardından strateji ve stratejik yönetimin örgüt kültürü üzerindeki etkileri ve farklı yaklaşımlar değerlendirilmektedir. Dolayısıyla örgüt kültürü ve strateji arasında birbirini tamamlayan ve dönüştüren bir etkileşimin yer aldığı gözlemlenmektedir. Örgüt kültürü ve strateji arasındaki ilişkileri ifade etmek gerektiğinde Hofstede’nin yaptığı tanımlamalar ön plana çıkmaktadır. Güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik ? toplulukçuluk, eril kültür ? dişil kültür boyutları örgüt kültürü ve strateji arasındaki ilişkinin farklı kültürlerde nasıl tezahür ettiğini anlamak açısından bir örnek oluşturmaktadır.

Last modified: 2014-02-23 08:45:53