ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

Journal: Food Industry Economics (Vol.9, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 43-48

Keywords : м’ясопереробна галузь; конкурентоспроможність; стратегія; безпека продук- ції; система НАССР; державне регулювання.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

В статті розглянуто структуру експорту агропромислової продукції та зміни в географії експор- тних потоків з України. Проаналізовано можливість вітчизняних підприємств харчової промисловості, в тому числі м'ясопереробної галузі, бути конкурентоспроможними на зовнішньому ринку, зокрема ринку Європейського союзу. Освітлено питання державного регулювання якості та безпечності харчової продукції в Україні.

Last modified: 2018-01-14 04:37:09