ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Journal: Food Industry Economics (Vol.9, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 62-67

Keywords : управління; професійно-кваліфікаційний розвиток; виноробна галузь; персо- нал.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Проведене дослідження присвячено удосконаленню системи управління професійно- кваліфікаційним розвитком працівників виноробних підприємств Розкрито основні етапи управління кваліфікаційним розвитком працівників, визначено шляхи підвищення кваліфікації. Узагальнено інфо- рмацію щодо основних показників з питань оцінки кадрового потенціалу на підприємствах виноробної галузі задля оцінки ролі та якості кадрового потенціалу підприємств виноробної галузі.

Last modified: 2018-01-14 04:40:06