ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКІВУЧАСНИКІВ ПРОФЕСІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

Journal: Финансовые услуги (Vol.2017, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 27-30

Keywords : страхова компанія; об’єднання страховиків; концентрація страхового ринку; страхові платежі; страхові відшкодування;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Узагальнено діяльність страховиків-учасників професійних об'єднань в Україні. Охарактеризовано три наявні професійні об'єднання страхових компаній в Україні. З'ясовано основні показники діяльності страховиків-учасників професійних об'єднань, а саме: обсяг зібраних страхових платежів і здійснених страхових відшкодувань, рівень страхових відшкодувань, кількість учасників професійних об'єднань.Співставленоці показники із даними функціонування страхового ринку України в цілому. Визначено, що найбільш активні та такі, що розвиваються страхові компанії, як правило, належать до одного або двох одночасно професійних об'єднань страховиків, що свідчить про відповідальне ставлення до провадження страхової діяльності і є важливим чинником для споживачів страхових послуг при виборі страхової компанії.

Last modified: 2018-02-02 00:16:18