ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ

Journal: Финансовые услуги (Vol.2017, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 14-19

Keywords : соціальна відповідальність; корпоративна соціальна відповідальність; інструменти корпоративної соціальної відповідальності;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Стаття присвячена питанням дослідження та систематизації наукових поглядів щодо процесу і закономірностей розвитку корпоративної соціальної відповідальності страхового бізнесу та реалізації її інструментів.Визначено сутність концепції корпоративної соціальної відповідальності.В роботі проаналізовано відповідність європейських страхових компаній міжнародним принципам корпоративної соціальної відповідальності. Через призму практичних кейсів реалізації низки міжнародних та регіональних програм, спрямованих на підтримку та розвиток соціальної відповідальності страхового бізнесу, значна увага присвячена реалізації інструментів страховими компаніями, а саме: соціальній кампанії«PZU SA» щодо зменшення дорожньо-транспортних випадків; технології соціально відповідального маркетингу, етичнимпрограмам для співробітників СК «Малайзія Allianz»; соціальній (нефінансовій) звітності«PZU SA», корпоративному нагляду, пропаганді зменшення емісії викидів відходів, забруднення і парникових газівта соціально відповідальним інвестиціям «Zurich Insurance Group»; корпоративному волонтерству «Allianz», міжгалузевій співпраці «Vienna Life», «Allianz», «Europ Assistance» та «MetLife». На основі проведеного аналізу встановлено, що з огляду на напрямок впливу страхового бізнесу на суспільство, переважна більшість інструментів корпоративної соціальної відповідальності страхових компаній спрямовується на співробітників, широку громадськість та турботу про навколишнє середовище

Last modified: 2018-02-06 21:51:00