ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВИ

Journal: Финансовые услуги (Vol.2017, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 8-11

Keywords : держава; фінансова безпека; складові фінансової безпеки; загрози фінансовій безпеці; механізм забезпечення;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено фінансову безпеку як основну передумову ефективного функціонування держави та роль фінансової складової в системі економічної безпеки держави. Розглянуто наукові підходи до визначення сутності фінансової безпеки. Проаналізовано основні чинники, які становлять загрозу стабільності та стійкості фінансової системи. Охарактеризовано зміст складових фінансової безпеки, зазначено їх особливість та значення. Досліджено сутність механізму та види забезпечення фінансової безпеки держави. У статті використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, зокрема діалектичний метод пізнання, методи аналізу та синтезу, крім того, використовувалися прийоми групування, класифікації та графічного відображення результатів дослідження. Інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регламентують національну безпеку держави, а разом з тим і фінансову безпеку, монографічні роботи і статті вітчизняних і зарубіжних економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів з питань фінансової безпеки

Last modified: 2018-02-15 00:07:05