ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПРОТИРІЧЧЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Journal: Финансовые услуги (Vol.2017, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 12-15

Keywords : єдиний податок; спрощена система оподаткування; мале підприємництво; податкове адміністрування;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Стаття присвячена аналізу теоретичних положень та сучасної практики оподаткування малих підприємств, а також обґрунтуванню рекомендацій щодо його вдосконалення в Україні. Досліджено науковий підхід до визначення сутності та класифікації малих підприємств, виділено етапи еволюції спрощеної системи оподаткування малого підприємництва. На підставі цього дослідження автори формулюють рекомендації, спрямовані на вдосконалення спрощеного оподаткування малого бізнесу в процесі інтеграції України до ЄС

Last modified: 2018-02-15 00:08:38