ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

HIV ile Yaşayanların Toplumda Görünür Olma Durumları: Neden ve Sonuçlarıyla Nitel Bir Model

Journal: Sosyoloji Notları (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 61-89

Keywords : AIDS; HIV; Sağlık; Sosyoloji; Stigma; Türkiye;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

HIV pozitif (HIV+) bireylerin sayısı dünyada ve Türkiye'de günbegün artış göstermektedir. AIDS'e neden olan ve hâlen kesin bir tedavisi bulunamamış HIV virüsünü taşıyan bireylerin sosyal ve çalışma hayatlarına ilişkin duygu, düşünce ve deneyimleri ve HIV+ bireyler hakkında toplumda var olan genel algının özellikleri Sağlık Sosyolojisi açısından önem arz etmektedir. Türkiye'de HIV/AIDS hastaları hakkında tıp temelli birçok çalışma mevcutken bu konuya ilişkin yapılan sosyolojik çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu alana ışık tutulması yoluyla HIV virüsü ile yaşayan bireylerin sosyal ve psikolojik bağlamda anlaşılması ve böylelikle alanyazına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Yürütülen saha araştırmasında HIV+ bireyler, bu bireylerin aile yakınları/tanıdıkları ve HIV+ bireyler ile ilgilenen sağlık personeli mercek altına alınmıştır. Temellendirilmiş kuram metodolojisi ile yürütülen araştırmada HIV+ bireylerin hastalıklarına ilişkin toplumda görünür olma durumları bütüncül ve çok yönlü bir biçimde okuyucuya sunulmaktadır. Ortaya çıkan bulguların HIV+ bireylerin hayat kalitelerini destekleyecek bir yol haritası çizilmesine katkı sağlaması umut edilmektedir.

Last modified: 2019-09-11 22:34:59