ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЕКОНОМІСТ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ: КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КАР’ЄРА

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.126, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 101-109

Keywords : економіст; торгівля; вакансії економіста; компетентності; кар’єра економіста;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Проаналізовано кількість суб'єктів господарювання у торгівлі та зайнятих у них працівників, структуру вакансій за видами економічної діяльності та розмір заробітної плати у вакансіях за посадами економіста. Наведено перелік завдань та обов'яз­ків, які покладені в основу типової посадової інструкції еконо­міста підприємства торгівлі. Виділено чотири основні моделі успіху для випускників економічних спе­ціальностей.

Last modified: 2019-09-25 19:04:50