ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TBMM Çalışmalarında Türkiye – Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri: 1999 – 2019

Journal: Journal of East Asian Studies (Vol.2, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 27-65

Keywords : Türkiye – Çin ilişkileri; Doğu Türkistan; Uygur meselesi; Çin Halk Cumhuriyeti; Türkiye Büyük Millet Meclisi; Dış ticaret;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Türkiye – Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ilişkileri diplomatik olarak 1971 yılında kurulmuştur. Ancak tarihi geçmiş değerlendirildiğinde, Türk –Çin ilişkileri Doğu Asya'ya dayanan binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Genel olarak iki ülke arası ilişkiler düşük yoğunluklu bir seyir izlemiştir. Bu seyrin son yirmi yılı, Türkiye'nin yasama ve denetim faaliyetlerinin yürütüldüğü ve gündemin hem iktidar hem de muhalefet milletvekilleri tarafından değerlendirildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleri üzerinden analiz edilmiştir. Türkiye – Çin ilişkilerinin TBMM faaliyetlerinde iki temel hatta ilerlediği görülmüştür: Doğu Türkistan ve dış ticaret özelinde ekonomi. Bu bağlamda, 1999 – 2019 tarihleri arasında yer alan 21., 22., 23., 24., 26. ve 27. TBMM dönemleri değerlendirilmiş, yasama ve denetim faaliyetlerinde Çin ile ilgili meselelerin görüşüldüğü tutanaklar incelenerek önemli konuşma ve denetim çalışmaları örneklendirilmiştir. Ayrıca, sebepleri de analiz edilerek, genel olarak Türk parlamenterlerin Çin'e yönelik olumsuz bir söylem geliştirdiğini gösteren bir söylem analizi yapılmıştır.

Last modified: 2019-12-03 20:22:53