ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KLASİK BATI MÜZİĞİ VE KLASİK TÜRK MÜZİĞİ’NDE BAŞLANGIÇ DÜZEYİ KEMAN EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ

Journal: International Journal of Art & Aestethic (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 57-67

Keywords : Keman eğitimi; Klasik Batı Müziği; Klasik Türk Müziği;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu çalışmada, farklı kültürlere ait müziklerin icrasında kullanılan ve evrensel bir çalgı haline gelen kemanın ve buna bağlı olarak başlangıç düzeyi keman eğitiminin Klasik Batı müziği ve Klasik Türk müziğinde nasıl kullanıldığını tespit etmek, farklılıklarını ortaya koymak ve keman eğitimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan betimsel yöntem tarama çalışması kullanılmıştır. Buna göre, birbirlerinden farklı yapıya sahip olan her iki müzik türünün icrasına dair yapılmakta olan keman eğitim sürecinde farklı yaklaşımlar izlense bile başlangıç düzeyi olarak kabul gören; keman tutuşu, yay tutuşu, keman telleri üzerindeki perdeler (notalar), kemandan ses elde etmek vb. gibi ortak konu olarak kabul edilen içeriklere yönelik kaynaklar tespit edilerek, benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra, Klasik Türk müziği başlangıç düzeyi keman eğitiminde kullanılan Klasik Batı müziği keman eğitimi kaynakları ile ortaya çıkan durum saptanmış ve bazı problemlerin olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle, Türkiye'deki başlangıç düzeyi keman eğitiminde özellikle Klasik Türk müziği eğitiminde düzensizliklerin olduğu ve söz konusu eğitimde Klasik Batı müziğine yönelik mevcut kaynakların kullanıldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, başlangıç düzeyi keman eğitiminin uygulanmasında her iki müzik türünün yöntem ve metotları ele alınarak, kemanda doğru ses elde etmenin ve keman-yay hakimiyetinin sağlanması önerilmiştir.

Last modified: 2020-01-15 15:56:02