ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Особливості ландшафтної структури Волинського Полісся (за результатами польових досліджень на ключових ділянках)

Journal: Naukovì zapiski Sums'kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìm. A.S. Makarenka. Geografìčnì nauki (eISSN: 2524-2598, pISSN: 2413-8800) (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 3-18

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті представлено цифрову карту четвертинних відкладів Волинського Полісся й проаналізовано генезис та особливості формування ландшафтів природної області. Побудовано великомасштабні ландшафтні карти ключових ділянок "Дібрівський гідрологічний заказник" (Нижньостирський фізико-географічний район) та "Великі озера" (Льва-Горинський фізико-географічний район) та здійснено їх ландшафтометричний аналіз. Узагальнено матеріали власних польових пошуків та картографічні джерела національного атласу України й розроблено цифрову карту ландшафтної структури Волинського Полісся. Здійснено аналіз геокомплексів різного ієрархічного рівня фізико-географічної області та виокремлено проблемні питання антропогенних трансформації ландшафтів. Запропоновано основні напрями відновлення антропогенно-модифікованих ландшафтних систем Волинського Полісся та оптимізаційні заходи природокористування регіону на засадах сталого розвитку.

Last modified: 2020-06-30 04:04:26