ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Сучасний екологічний стан міста Ковеля

Journal: Naukovì zapiski Sums'kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìm. A.S. Makarenka. Geografìčnì nauki (eISSN: 2524-2598, pISSN: 2413-8800) (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 18-27

Keywords : ;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Стаття присвячена аналізу екологічних проблем сьогодення міста Ковеля. Розвиток промисловості, недосконалість транспортних засобів, надмірне ущільнення забудови, нераціональне використання природних ресурсів, а на сучасному етапі – незначне фінансування природоохоронних програм, створили погіршення стану оточуючого середовища, що призвело до екологічної кризи. Дослідження полягали у вивченні, аналізі та оцінці факторів впливу на формування екологічного стану міста Ковеля, з метою покращення його природного середовища та умов життєдіяльності населення і стосувались вирішенню актуальних питань впливу антропогенних чинників на стан атмосферного повітря, ґрунт, поверхневі та підземні води. Доведено прямий зв'язок між інтенсивністю забруднення повітря та станом здоров'я, а також зростанням хронічних неспецифічних захворювань, зокрема, таких, як атеросклероз, хвороби серця, рак легенів тощо. Розглянуто природоохоронні заходи регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020» Ковельської міської Ради, впровадження яких сприятиме зниженню антропогенного впливу на довкілля міста.

Last modified: 2020-06-30 05:23:36