ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ÂŞIK VEYSEL ŞAHBAZOĞLU’NUN (VEYSEL DENİZ) CEZAEVİ GÜNLERİNİN ŞİİRLERİNE YANSIMASI / REFLECTION OF ASIK VEYSEL SAHBAZOGLU’S (VEYSEL DENIZ) PRISON DAYS INTO HIS POETRIES

Journal: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi (Vol.4, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1639-1656

Keywords : Kars; âşıklık geleneği; Âşık Veysel Şahbazoğlu / Kars; the minstrelsy tradition; Asik Veysel Sahbazoğlu;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Kars ve çevresi, Anadolu âşık tarzı Türk şiir geleneğinin önemli merkezlerinden biridir. “Âşıklık geleneği bitti” denildiği bir dönemde, Kars ve çevresinde yetişen âşıklar, bu geleneğin yeniden canlanmasını sağlamışlardır. Âşık Veysel Şahbazoğlu, 20. yüzyılda Kars’ta yetişmiş usta âşıklardan biridir. Kars’ın Arpaçay ilçesinin Möküz / Üçpınar köyünde 1924 yılında doğan Veysel Şahbazoğlu, çocukluğundan itibaren âşık olmayı ister ve yaşı ilerledikçe âşıklığa olan ilgisi artar. 1947 yılında, 23 yaşında âşıklığa başlayan Şahbazoğlu hem bade içmiş hem de usta çırak ilişkisi içinde yetişmiş, düğünlerin, söz, sohbet meclislerinin aranan âşıklarından biri olmuştur. Veysel Şahbazoğlu, 1979 yılında kan davası yüzünden cinayet işler. Bu cinayetten sonra cezaevine düşer ve artık sanatında da cezaevi günleri başlar. Bu çalışmada, Âşık Veysel Şahbazoğlu’nun cezaevi günlerinin, cezaevinde yazdığı şiirlerine yansıması incelenmiştir. Şahbazoğlu’nun cezaevinde yazmış olduğu şiirlerin hemen hepsine mahpus hayatının izlerinin sindiği, bu şiirlerin mahkûm psikolojisini anlamak açısından belgesel niteliği taşıdığı söylenebilir. Kars and its neighbourhood, is one of the important centers of Turkish poetry tradition and Anatolia lover style. 'The minstrelsy tradition is over' in an era when called, lovers grown in Kars and surrounding area had provided the revival of this tradition. Asik Veysel SAHBAZOGLU who trained in Kars is one of the master lovers in the 20th century. Veysel SAHBAZOGLU, who was born in Möküs/Üçpınar village of Arpaçay town of Kars in 1924, wants to be a bard and his interest in this area increases as he grow up. In 1947, as SAHBAZOGLU who developed interest in minstreksy in 1947 when he was 23 years old was not only dring wine but also he grew up in master-apprentice relationship and he became one of the bards who was desired by people in weddings, word and chat councils. Veysel SAHBAZOGLU murdered in 1979 because of blood feud. After this murder, he ended up inprison, and the prison days also began in his art. In this study, the reflection of Asik Veysel SAHBAZOGLU’s prison days into the poetries he wrote in the prison is investigated. It can be obviously said that the prison life has an affect on his poems written in the prison and these poetries sustain the documentary quality in terms of understanding the physicology of prisoner.

Last modified: 2016-02-10 22:33:40