ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Communication and Diplomacy >>

Vol.2022, No.7

Publisher: Precidency of the Republic of Türkiye Directorare of Communications

Publishing Date: 2022-06-01

 1. Türkiye’nin Kutup Bilim Diplomasisi (Polar Science Diplomacy of Türkiye)

  Authors: Ebru CAYMAZ Burcu ÖZSOY

 2. ABD Medyasında Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı Hakkında Yayımlanan Haberlerin Kamu Diplomasisi Bağlamında İncelenmesi

  Authors: İbrahim Ethem ERDİNÇ

 3. Ülke, Ürün ve Lider İmajı Ekseninde Türk Vatandaşlarının Rusya ve ABD Algısı: Karşılaştırmalı Bir Saha Çalışması

  Authors: İbrahim Halil YAŞAR Yusuf Zafer Can UĞURHAN

 4. Türkiye: Infrastructure Provider for Africa with Benevolence

  Authors: Gökhan TEKİR

 5. Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Aracı Olarak Sinema Faaliyetleri (1923-1945)/Cinema Activities as Türkiye’s Public Diplomacy Tool (1923-1945)

  Authors: Melih DUMAN

 6. Covid- 19 Pandemisi ve Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Uygulamaları/Türkiye’s Public Diplomacy Practices During the Covid-19 Pandemic

  Authors: Arif Behiç ÖZCAN Ahmet Samet TOKDEMİR

 7. Ülke Markalama Bağlamında Türkiye’nin Eğitim Diplomasisine Yönelik Bir Değerlendirme/An Evaluation of Türkiye’s Education Diplomacy in the Context of Country Branding

  Authors: Ercan AKAR Muharrem GÜRKAYNAK

 8. TURİZM DİPLOMASİSİ KAPSAMINDA KENT MARKALAMA: DİJİTAL ÇAĞDA MÜZELER BİR KENTİN MARKALAŞMASINA NASIL KATKI SAĞLAR? /City Branding in the Context of Tourism Diplomacy: What Role Do Museums Play in Urban Branding in the Digital Age?

  Authors: Burcu ZEYBEK İlknur ÖZTÜRK

 9. Konferans Diplomasisi Perspektifinde Antalya Diplomasi Forumu'nun Uluslararası İlişkilerdeki Rolü /The Role of Antalya Diplomacy Forum in International Relations from the Perspective of Conference Diplomacy

  Authors: Recep ŞEHİTOĞLU Erdem EREN