ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” >>

Vol.2, No.1

Publisher: Mukachevo State University

Publishing Date: 2015-04-20

 1. НОВА ЕКОНОМІКА: ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ

  Authors: Arzamasova O.

 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

  Authors: Kinash I.

 3. RESOURCES AND WEALTH OF NATIONS IN INTEGRAL ECONOMICS OF MAN

  Authors: Kovalevskiy Georhiy; Grynenko Volodymyr

 4. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  Authors: Kurmaiev P.; Bayramov E.

 5. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

  Authors: Kuchinka T.

 6. РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ В УМОВАХ ВАЛЮТНИХ КОЛИВАНЬ

  Authors: Pugachevska K.S.

 7. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  Authors: Rybchak V.

 8. ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В УКРАЇНІ

  Authors: Skorokhod S.; Polishchuk M.; Polishchuk O.

 9. РИСКИ КАНАЛА БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МОНЕТАРНОГО ТРАНСМИССИОННОГО МЕХАНИЗМА В УКРАИНЕ

  Authors: Chernychko T.

 10. ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  Authors: Chukurna О.

 11. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

  Authors: Bezpartochnyi M.

 12. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВ АПК: СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

  Authors: Berezin A.

 13. АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ У СТРАТЕГІЧНОМУ ВИБОРІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

  Authors: Berezinа L.

 14. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

  Authors: Bovsh L.

 15. РІВНІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА

  Authors: Zhyvko Z.

 16. ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ? ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

  Authors: Zbars'kyy V.

 17. АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА В ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІЙ ПРОГРАМІ ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

  Authors: Lazarenko D.

 18. КАДРОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  Authors: Maksimenko D.

 19. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ВИЇЗНОГО ТУРИЗМУ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ВЛАСНОГО УТРИМАННЯ СТРАХОВИКА

  Authors: Navrots'kyy S.; Sklyar G.; Fysun I.

 20. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

  Authors: Pytulyak N.; Bakhovko V.; Chapran Y.

 21. ОСОБЛИВОСТІ АДАПТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

  Authors: Chyzhova N.

 22. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ КРАЇН- ЧЛЕНІВ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

  Authors: Bilak G.

 23. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛАСТЕРІВ ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  Authors: Bornschein O.

 24. MODELLING OF REGIONAL INNOVATIVE DEVELOPMENT INDICATORS

  Authors: Hladynets

 25. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИЕРАРХИЙ В ИССЛЕДОВАНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ

  Authors: Hoblyk V.

 26. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

  Authors: Goral' L.; Pilleroa Madan A.; Shyiko V.

 27. МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТА

  Authors: Karyy O.; Hlyns'kyy N.

 28. РИНОК ПРАЦІ В СИСТЕМІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  Authors: Miklovda V.; Pityulich M.

 29. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

  Authors: Pan'ko M.

 30. WAYS OF THE TOURISM POTENTIAL ACTIVATION IN THE REGION (TRANSCARPATHIAN REGION)

  Authors: Papp Vasyl

 31. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗНА ОЦІНКА ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ГІРСЬКИХ РАЙОНАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

  Authors: Pityulich M.; Pausch M.

 32. REGIONALIZATION AND ECONOMIC SECURITY

  Authors: Proskura Volodymyr Fedorovych

 33. ТЕХНОПАРКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

  Authors: Tovkanets' S.

 34. ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

  Authors: Shchuryk M.

 35. ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

  Authors: Holovachko V.

 36. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

  Authors: Korol' K.

 37. КОНЦЕПЦІЯ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

  Authors: Redchenko K.

 38. ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТРАХОВОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Authors: Havrilyak T.

 39. МІГРАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  Authors: Humenna K.

 40. ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОГНОЗОВАНОСТІ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ

  Authors: Ihnatyshyn M.; Ihnatyshyn N.

 41. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІ

  Authors: Kuzheliev M.; Britchenko I.; Stabias S.

 42. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

  Authors: Malets S.

 43. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  Authors: Petrychko M.

 44. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

  Authors: Rybchak O.

 45. ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ В СТРУКТУРІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

  Authors: Storonyans'ka I.; Benovs'ka L.

 46. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ЯК СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

  Authors: Chernychko S.; Reblian D.