ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Тактико-організаційні засади провадж. окремихНСРД на початков. етапі розслідув. розбоїв, вчинених із проникн. у житло

Journal: Herald of Criminal Justice (Vol.2017, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 182-188

Keywords : організаційно-тактичні засади; початковий етап розслідування; розбої; проникнення у житло; слідчі ситуації.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України, інших нормативно-пра- вових актів, даних слідчої та судової практики, а також наукових джерел у статті проаналізо- вано проблемні питання тактико-організаційних засад провадження окремих негласних слід- чих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, внесено пропозиції щодо їх вирішення та обґрунтовано необхідність якісного орга- нізаційно-тактичного забезпечення провадження окремих негласних слідчих (розшукових) дій.

Last modified: 2018-11-28 20:38:35