ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Trabzon Rum İmparatorluğu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi

Journal: JOMELIPS - Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 1-17

Keywords : Bibliyografya; Trabzon Rum İmparatorluğu;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

1204 tarihinde Latinler tarafından gerçekleştirilen IV. Haçlı Seferi sonucunda, İstanbul Latinler tarafından istila edilmiştir. Ancak bu istilanın öncesinde dönemin Bizans İmparatoru I. Andronikos Komnenos'un (1183- 1185) oğlu Manuel'den olan torunları Aleksios ve David kardeşler, Gürcü Kraliçesi Tamara'nın da yardımıyla başkent İstanbul'dan kaçmayı başarmışlar ve 1204 Eylül'ünde Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon Rum İmparatorluğu adı ile yeni bir devlet kurmayı başarmışlardır. Kurulan bu imparatorluk ise varlığını 257 yıl kadar devam ettirmeyi başarmış ve 1261 yılında Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'in Trabzon'u fethetmesine kadar varlığını devam ettirmeyi başarmıştır. İşte bu çalışmamızda; Trabzon Rum Devleti hakkında bir bibliyografi ortaya koymak ve ileride bu konu hakkında yapılacak araştırmalarda araştırmacılara bibliyografya noktasında yardımcı olmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda 1923 – 2015 arası dönemde konu hakkında yapılmış çalışmalar, kitaplar, makaleler, tezler ve bildiriler bu çalışmaya dâhil edilmiş olup, Milli Kütüphane, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Türkiye Makaleler Bibliyografyası adlı web sitesi, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İl Halk Kütüphanesi, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Kütüphanesi'ne gidilerek ilgili konu hakkında kaynak taraması yapılmış ve nihayetinde ulaşılabilen kaynaklar toplu olarak burada verilmeye çalışılmıştır.

Last modified: 2017-07-11 14:59:27