ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İşletmeler Tüketici Boykotlarina Ne Kadar Hazırlıklı? Gezi Parki Direnişi Kapsaminda Mersin Starbucks Örneği

Journal: Toplum ve Demokrasi (Vol.10, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 53-67

Keywords : Boykot; Tüketici Boykotu; Gezi Parkı;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Tüketici davranışı sadece bir ürün satın alınması, tüketilmesi ile ortaya çıkan bir davranış şekli değildir. Dolayısıyla pazarlamacılar için bir ürünün veya hizmetin tercih edilmesi, satın alınması, tüketilmesi kadar o ürünün veya hizmetin tercih edilmemesi, tüketiminden vazgeçilmesi de önemlidir. Bu çalışmada, tüketici davranışının bir başka boyutu olarak nitelendirebileceğimiz tüketim karşıtlığı (tüketici boykotları) kavramı, kapsamı ve "Gezi Parkı Direnişi" kapsamında ortaya çıkan tüketici boykotlarında Starbucks işletmesinin tavırları, yerel bazda ele alınarak sunulmuş ve işletmenin tüketici boykotlarına yönelik ne kadar hazırlıklı olduğu mevcut verilerle değerlendirilmiştir.

Last modified: 2017-03-11 17:24:51