ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Turizm Sektöründe Kadın Girişimcilerin Risk Alma Deneyimleri

Journal: Toplum ve Demokrasi (Vol.10, No. 21)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 115-131

Keywords : urizm; toplumsal cinsiyet; kadın girişimci; risk;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Turizm sektörü, 1980'lerle beraber Türkiye'de gelişen ekonomik alanlardan biri olmuştur. Küreselleşme turizm sektöründe hem bir fırsat alanı olmuş, hem de girişimciler için riskleri artırmıştır. Ekonomik risklerin yanında uluslararası alanda yaşanan çatışmalar ve politik belirsizlikler sektördeki girişimcileri farklı boyutlarıyla etkilemiştir. Sektörde faaliyet gösteren kadın girişimciler için ise, ekonomik ve politik risklerin yanında, geleneksel cinsiyete dayalı işbölümü nedeniyle toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dayanan sosyal riskleri çeşitlendirmiştir. Kadınlar için iş ve aile yaşamını dengede tutmak daha da güçleşmiştir. Bu çalışmada Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde turizm sektöründe girişimcilik faaliyeti yürüten girişimciler ele alınmaktadır. 40 kadın girişimciyle yapılan derinlemesine görüşmelerin bulguları, girişimcilik ve risk deneyimleri toplumsal cinsiyet bakış açısıyla değerlendirilmektedir.

Last modified: 2017-03-11 17:29:05