ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

PİYASA EKONOMİSİ VE TÜRK CUMHURİYETLERİ: SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN DAĞILMASINDAN SONRAKİ SÜREÇ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Journal: Journal of Economics Business and Political Researches (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 57-72

Keywords : Sovyetler Birliği; Türk Cumhuriyetleri; Kapitalizm; Piyasa Ekonomisi; The Soviet Union; Turkish Republics; Capitalism; Market Economy;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını elde eden Türk Cumhuriyetleri gerek Türkiye gerekse diğer dünya ülkeleri için önemli bir pazar haline gelmişlerdir. Bu ülkeler, bir yandan yetmiş yıl süren sosyalist sistemle bağlarını koparırken, diğer yandan kapitalist sisteme uyum sağlama yollarını aramaktadırlar. Bu çerçevede, bu uyum sürecinde neler yapılabileceği ve sonuç olarak piyasa ekonomisine geçişin en az kayıpla nasıl gerçekleştirilebileceği üzerinde durulmaktadır. Sovyetler Birliği, asıl sınırlarına çekilmiş bulunmaktadır. Ancak, gücünden hiçbir şey kaybetmemiştir. Bu nedenle Türkiye, atacağı adımlarda Rusya'nın da desteğini almalıdır.

Last modified: 2017-04-09 22:23:51