ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Tanzimat Dönemi Ayıntab’da Bazı Toplumsal Olaylar

Journal: Journal of History and Future (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 151-164

Keywords : Tanzimat Dönemi; Ayıntab; Toplumsal olaylar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

XIX. yüzyıl gerek Osmanlı İ�mparatorluğu genelinde gerekse Ayıntab özelinde oldukça çalkantılı bir dönemdir. Ancak Tanzimat Dönemi (1839-76) olarak ifade edilen süreçte genel olarak Ayıntab'da asayişin normal olduğu görülmektedir. Bu durum Şer'i Mahkeme kayıtlarından(1839-1876) da anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili incelediğimiz mahkeme kayıtlarında rastladığımız olaylar ve davalar genel anlamda; Koruyucu aile müesseseleri açısından “evlat edinme, vasi veya nazır tayini”; Genel ahlaka aykırı suçlar açısından “hırsızlık, şarap içme ve sarhoşluk, kazf haddi, hırâbe (Yol kesme, Kat-ı tarik) haddi”; Şahıslar aleyhine işlenen suçlar açısından ise” cinayet ve adam yaralama” gibi adi suçlar olarak ele alınmıştır.

Last modified: 2017-05-02 20:45:23