ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BROAD-SENSE HERITABILITY FOR SEEDLING CHARACTERS AND ITS IMPORTANCE FOR BREEDING IN SCOTS PINE

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.3, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 133-138

Keywords : Pinus sylvestris; kalıtım derecesi; kotiledon; boy; kök boğazı çapı;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Abstract: Number of cotyledons, lengths of hypocotyl and epicotyl, and height of three-month seedlings, and height and root collar diameter of one year seedlings grown from sixteen clones of a Scots pine (Pinus sylvestris L.) seed orchard were investigated in the study. Correlations among the characters and broad-sense heritability were estimated. Averages of number of cotyledons, lengths of hypocotyl and epicotyl, and height of three-month seedlings, and height and root collar diameter of one year seedlings were 7.1, 12.4 mm, 17.7 mm, 30.3 mm, 42.9 mm and 2.1 mm, respectively. There were large differences among and within clones for the studied characters. All the seedlings characters of three-month seedlings were significantly effective on seedling height and root collar diameter of one year. Broad-sense heritability was more than 0.9 for all the characters. Key words: Pinus sylvestris, heritability, cotyledon, height, root collar diameter SARIÇAM'DA FİDAN ÖZELLİKLERİ İÇİN GENİŞ ANLAMLI KALITIM DERECESİ VE BUNUN ISLAH ÇALIŞMALARINDAKİ ÖNEMİ Özet: Bu çalışmada, 16 Sarıçam (Pinus sylvestris L.) klonundan yetiştirilen üç aylık fideciklerin kotiledon sayısı, hipokotil, epikotil ve fidecik boyları ile bir yaşlı fidanların fidan boyu ve kök boğazı çapı özellikleri araştırılmış; özellikler arası ilişkiler ve geniş anlamlı kalıtım derecesi tahmin edilmiştir. Ortalama kotiledon sayısı, hipokotil, epikotil ve fidecik boyları ile fidan boyu ve kök boğazı çapı değerleri sırasıyla 7.1, 12.4 mm, 17.7 mm, 30.3 mm, 42.9 mm ve 2.1 mm bulunmuştur. Çalışmaya konu özellikler bakımından klon içi ve klonlar arası geniş farklılıklar belirlenmiştir. Çalışmaya konu fidecik özellikleri, fidan özellikleri üzerinde isatistiksel bakımdan anlamlı etki yapmıştır. Kalıtım derecesi çalışmaya konu özelliklerin tamamında 0.9'dan yüksek bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Pinus sylvestris, kalıtım derecesi, kotiledon, boy, kök boğazı çapı

Last modified: 2017-08-01 22:17:03