ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science >>

Vol.3, No.2

Publisher: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science

Publishing Date: 2008-12-01

 1. VICIA FABA L. (FABACEAE) KÖK UCU HÜCRELERİNDE FENOL TARAFINDAN TEŞVİK EDİLEN SİTOTOKSİSİTENİN BELİRLENMESİ

  Authors: Kültiğin ÇAVUŞOĞLU

 2. FARKLI DOMATES TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE TUZ STRESİNİN ETKİSİ

  Authors: Mahmut DOĞAN

 3. ON A POWER OF THE COMPANION MATRIX

  Authors: Kemal AYDIN

 4. BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ

  Authors: Ahmet AYDIN

 5. BROAD-SENSE HERITABILITY FOR SEEDLING CHARACTERS AND ITS IMPORTANCE FOR BREEDING IN SCOTS PINE

  Authors: Musa Denizhan ULUSAN

 6. Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN)'NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Authors: Savaş YILMAZ

 7. YAŞAM VERİLERİNİN META-ANALİZİ

  Authors: Durdu KARASOY

 8. HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ SİSTEMLERDE BAZI UZUN ÖMÜRLÜ NÜKLEER ATIKLARIN DÖNÜŞÜMÜNÜN İNCELENMESİ

  Authors: Mehmet Emin KORKMAZ

 9. KASNAK MEŞESİ TABİATI KORUMA ALANINDA (ISPARTA) FARKLI HABİTATLARDA ÇUKUR TUZAK YÖNTEMİ İLE YAKALANAN CARABIDAE VE TENEBRIONIDAE (COLEOPTERA) TÜRLERİ İLE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

  Authors: Baran ASLAN

 10. TUZ STRESİ (NaCl) ALTINDA ÇİMLENDİRİLEN ARPA TOHUMLARININ MİTOTİK İNDEKS VE KROMOZOM ANORMALLİKLERİ ÜZERİNE BAZI BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİSİ KOMBİNASYONLARININ ETKİLERİ

  Authors: Kıymet DEMİR;Selma TABUR

 11. REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Authors: Özgül VUPA;Özlem GÜRÜNLÜ ALMA

 12. SABİT SICAKLIK KONFİGÜRASYONUNDA ORTAM SICAKLIĞI VE SOĞUK DUVAR SICAKLIĞININ OSİLASYONLU YÜZEY GERİLİM HAREKETİNE GEÇİŞE ETKİLERİ

  Authors: Ramazan SELVER;Nuri ÖZEK;Çağrı ÇIRAK