ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Dikdörtgenler Prizması İçerisindeki Akışkanın Yüzey Gerilim Hareketleri ve Doğal Konveksiyon Hareketlerinin İncelenmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.5, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 103-118

Keywords : Yüzey gerilimli konveksiyon; doğal konveksiyon; Fluent programı; dikdörtgenler prizması; akım çizgileri; normal ve mikro yerçekimi vektörü;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Çalışmamızda, karşılıklı iki dikey duvarı soğutulmuş, diğer duvarları ve tabanı yalıtılmış olan dikdörtgenler prizması şeklindeki konfigürasyon içerisindeki yüksek Prandtl sayısına sahip (viskozitesi 5 cSt olan silikon yağı) akışkanın farklı yerçekimi vektörü değerlerinde (mikro (μg ) ve normal (1g) yerçekimi vektörü ) kararlı haldeki yüzey gerilim hareketleri ve bu yüzey gerilim hareketleri üzerine tesir eden doğal konveksiyon hareketleri Fluent Programı yardımıyla nümerik olarak 2 boyutlu incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Anahtar kelimeler: Yüzey gerilimli konveksiyon, doğal konveksiyon, Fluent programı, dikdörtgenler prizması, akım çizgileri, normal ve mikro yerçekimi vektörü. Investigation of Thermocapillary and Natural Convection Flow in Rectangular Container Abstract: In our study, steady state combined thermocapillary and natural convection flow in high Prandtl number fluid ( 5 cSt silicone oil) configuration under various gravity level (microgravity (μg ) and normal gravity (1g)) effects have been investigated numerically 2-D by Fluent CFD program. Key words: Thermocapillary convection, natural convection, Fluent program, rectangular container, streamlines, microgravity (μg ), normal gravity (1g)

Last modified: 2017-08-01 22:22:46