ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Besinin Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera:Pyralidae) Larva ve Pupunun Toplam Lipid, Yağ Asidi Oranlarına ve Yağ Asidi Bileşimine Etkileri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.5, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 29-37

Keywords : Plodia interpunctella; total lipid yüzdesi; total yağ asidi yüzdesi; yağ asidi bileşimi; besin;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Fındık, yerfıstığı, ceviz, badem ve polen gibi farklı besinlerle beslenen Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera:Pyralidae). larva ve puplarının toplam lipid ve total yağ asidi yüzdeleri ile yağ asidi bileşimi incelendi. Besin çeşidine göre larvalarda total yağ asidi ve total lipit yüzdelerinde farklılıklar tespit edildi. Total lipide göre total yağ asidi yüzdesi polen, badem, fındık, ceviz ve yer fıstığı ile beslenen larvalarda sırası ile %17.39, 13.65, 13.94, 20.31 ve 13.48 olarak bulundu. Bu larvaların oluşturduğu puplarda ise total lipide göre total yağ asidi yüzdelerinde istatistiki açıdan fark bulunamadı. Yağ asidi bileşimi gaz kromatografik yöntemle analiz edildi. Besinlerde en yüksek yüzde badem ve fındıkta oleik asit (C18:1n-9) (%67.42, %80.11), ceviz ve yer fıstığında linoleik asit (C18:2n-6) (%61.16, %49.78), polende ise %38.19 ile linolenik asit (C18:3n-3) olduğu tespit edildi. Ceviz ve fındık ile beslenen larvalarda en yüksek yüzde linoleik aside, badem, polen ve yerfıstığı ile beslenen larvalarda ise oleik aside aitti. Farklı besinle beslenen P. interpunctella puplarında ise polen, badem ve fındık ile beslenenlerde oleik asit, ceviz ve yerfıstığı ile beslenen puplarda ise en yüksek yüzdenin linoleik aside ait olduğu belirlendi. Diğer yağ asitleri yüzdelerinde besin tipine göre farklılıklar gözlendi. Anahtar kelimeler: Plodia interpunctella, total lipid yüzdesi, total yağ asidi yüzdesi, yağ asidi bileşimi, besin. The Effects of Food on the Total Lipid, Fatty Acid Ratios and Fatty Acid Composition of Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera:Pyralidae) Larvae and Pupae Abstract: Total lipid, total fatty acids and fatty acid composition of Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera:Pyralidae) larvae and pupae fed by hazelnut, peanut, walnut, almond, and polen were investigated. Food type-related differences in the ratio of total lipid and fatty acids were observed in larvae. The ratios of total fatty acids to total lipids also differed in larvae fed with polen , almond, hazelnut, walnut and peanut and were found as 17.39, 13.65, 13.94, 20.31 and 13.48%, respectively. However, there were no differences in the ratios of total fatty acids to total lipids in pupae. Gas chromatographic investigation of the fatty acid composition of food types revealed that the highest ratios in the foods were oleic acid (C18:1) in almond and hazelnut (67.42 and 80.11%, linoleic acid (C 18:2) for walnut and peanut (61.16 and 49.78%), linolenic acid (C18:3n-3) in polen (38.19%). Larvae fed by walnut and hazelnut exhibied the highest ratio of linoleic acid whereas the ratio of oleic acid was the highest for larvae fed by almond, polen and peanut. In the case of pupae oleic acid had highest ratio when pupae were fed by polen, almond and hazelnut. However the ratio of linoleic acid exceeded others when pupae were fed by walnut and peanut. There were also differences in other fatty acid ratios related to food type. Key words: Plodia interpunctella, total lipid ratio, total fatty acid ratio, fatty acid composition, diet.

Last modified: 2017-08-01 22:22:46