ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Klinik Lineer Hızlandırıcı Kullanılarak99Mo Radyoizotopunun Yarı-Ömür Tayini

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.11, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 94-101

Keywords : c-linak; fotonükleer reaksiyon; 99Mo; yarı-ömür;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Radyoizotopların yarı-ömürlerinin belirlenmesi, çekirdek yapılarının aydınlatılmasında önemli bir yere sahiptir. İlk defa bir klinik lineer hızlandırıcı kullanılarak 100Mo(γ,n)99Mo fotonükleer reaksiyonunun gerçekleştirildiği bu çalışmayla üretilen 99Mo radyoizotopunun yarı-ömrü belirlenmiştir. Yüksek saflıkta Germanyum dedektöre sahip bir gama spektrometresi vasıtasıyla elde edilen 99Mo radyoizotopuna ait spektrum, MAESTRO, gf3 ve ROOT yazılımları kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen deneysel verilerle hesaplanan yarı-ömür değerinin (64,44saat) daha önceki araştırma sonuçlarıyla ve uluslararası Nükleer Veri Tabanı, NuDat’taki güncel yarı-ömür değeriyle (65,98 saat) uyumlu olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, fotonükleer reaksiyon mekanizmasıyla incelenebilecek orta ağırlıktaki radyoizotopların yeterli çıkış enerjisine sahip bir c-linak kullanılarak çalışılabileceği gösterilmiştir.

Last modified: 2017-08-02 17:51:06