ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Kovada Gölü (Isparta-Türkiye)'nün Suyunda, Sedimentinde ve Gölde Yetişen Phragmites austrialis (Cav.) Trin. ex Steudel Bitkisindeki Metal Birikiminin Mevsimsel Değişimi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.11, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 45-60

Keywords : Makrofit; Kovada Gölü; Phragmites austrialis; Ağır metal; Kirlilik;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Nisan 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu çalışmada; Kovada Gölü'nün (Türkiye) suyunda, sedimentinde ve gölde yetişen kamış: Phragmites austrialis (Cav.) Trin. ex Steudel’in kök, gövde ve yapraklarındaki ağır metal seviyelerinin mevsimsel değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma süresince göl suyunun sıcaklığı, pH değeri, çözünmüş oksijen miktarı ve elektriksel iletkenlik değeri ölçülmüştür. Suda, Cr (<0.0005) her mevsim, Cd (<0.004) ilkbahar, sonbahar ve kış mevsiminde, Ni (<0.0001) yaz mevsiminde, Pb (<0.003) ilbahar ve yaz mevsiminde analiz limitinin altında kalmıştır. Hem suda hem de sedimenttte en fazla biriken metal Fe, en az biriken metal ise Cd olmuştur. Genel olarak suda metal seviyeleri kış mevsiminde artmıştır. Fiziko-kimyasal parametreler ile metal seviyeleri arasında hem negatif hem de pozitif ilişkiler tespit edilmiştir. Sudaki sonuçlar ulusal ve uluslararası su kalite esasları ile kıyaslanmıştır. Tüm sedimentteki tüm metaller tespit edilmiştir. Sedimentteki metal seviyeleri genel olarak ilkbahar ve yaz mevsimlerinde artmış, sonbaharda azalmıştır.  Kamışın kökündeki metal düzeylerinin, metalin özelliğine bağlı olarak gövde ve yaprağa oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar tarımsal gelişmeye bağlı olarak gelecekte tehlike olabilceğini göstermektedir.

Last modified: 2017-08-02 17:51:06