ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Zamana Bağlı, Tek-Hızlı ve Tek-Boyutlu Anizotropik Saçılmalı Nötron Transport Probleminin Özdeğer Spektrumu için UNYaklaşımı

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.11, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 75-81

Keywords : Nötron transport denklemi; anizotropik saçılma; özdeğerler; UNyaklaşımı;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Düzgün sonlu bir dilimde tek-hızlı zamana bağlı nötron transport teorisinde özdeğer spektrumu çalışılmıştır. İleri ve geri saçılmayla birlikte lineer anizotropik saçılma foknsiyonu kullanılmış ve zamana bağlı nötron transport denklemi kararlı denkleme indirgenmiştir. Nümerik özdeğerler, Chebyshev polinomları yaklaşımı yöntemi kullanılarak, zaman bozunum sabitinin seçilmiş bazı değerleri ve saçılma parametrelerinin farklı değerleri için hesaplanmıştır.

Last modified: 2017-08-02 17:51:06