ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

LiH Reaktör Moderatör Malzemesi İçin Hadronik Etkileşimlerin Geant4 Benzetimi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.11, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 82-88

Keywords : Nükleer reaktör; moderatör malzeme; hadronik etkileşimler; Geant4; lityumhidrit;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

LiH; yoğunluğu, yüksek nötron yakalama tesir kesiti ve yüksek sıcaklıklarda kullanılmasına imkân veren fiziksel-kimyasal özellikleri sayesinde nötron moderasyonunda oldukça yaygın kullanılan bir moderatör malzemedir. Güçlü bir benzetim programı olan GEANT4 ile LiH’in nötron moderatörü olarak kullanıldığı bir ortam için düşük enerjili nötronların ve üretilen izotop-parçacıkların hadronik etkileri araştırılmıştır. Ek olarak, LiH malzemesi için düşük nötron akısında, enerji birikimi hesaplanmıştır

Last modified: 2017-08-02 17:51:06