ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Göller Yöresi'nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Yer Örtücü Bitkilerin Belirlenmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.11, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 13-44

Keywords : Yer örtücü bitkiler; Peyzaj düzenleme; Bitki ekolojisi; Bitki coğrafyası; Göller Yöresi; Isparta;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Çalışma alanı(Göller Yöresi) Türkiye’nin Batı Anadolu kesiminde yer alır. Yöre, floristik açıdan çok zengindir. Bununla birlikte bu doğal bitkiler ekonomik amaçlı  veya yer örtücü amaçlı olarak nadiren kullanılmaktadır. Bu manada, yer örtücü bitkiler yörede ekseriyetle peyzaj düzenlemelerde fazla dikkat çekmez. Ancak bu bitkilerin fonksiyonel ve estetik avantajları çok fazladır. Doğal yer örtücü bitkiler çok önemli olmasına rağmen bu konudaki bilgiler de oldukça yetersizdir. Bu çalışmada, floristik çalışmalarla yörenin potansiyel doğal yer örtücü bitkileri ilk kez belirlendi. Çalışma, 2000-2004 yıllarında yapıldı ve bitkilerin listesi yörenin dağlarındaki farklı habitatlarda yapılan çalışmalarla belirlendi.  Yer örtücü bitki anlamında çalışmaya dair gözlemlerimiz ilerleyen yıllarda yeniden gözden geçirildi ve bazı tanımlamalar yapıldı. Tarafımızdan toplanan ve genel floristik eserler yardımıyla tarafımızdan  teşhisleri yapılan iletim demetli yer örtücü bitki örnekleri Süleyman Demirel Üniversitesi’nin(Isparta) GUL Herbaryumu’unda muhafaza edilmektedir. Yer örtücü bitkiler için Göller Yöresi’nin dağlarında yapılan arazi gözlemleri, bitkilerin botanik ve ekolojik özellikleri çalışmada belirlendi. Bu bitkiler alfabetik sıraya dizilerek listelendi.   Çalışmanın sonuçlarına göre; toplam olarak  79 cins ve 28 familyaya ait 175 takson tayin edildi. Bunlardan 44 takson Fabaceae familyasına aittir. Bu familya yer örtücü bitkiler açısından diğer familyalardan daha çok takson ihtiva eder. Yöreden tespit edilen yer örtücü bitki taksonlarının hayat formları ve hayat formlarına dağılım oranları aşağıdaki gibidir: Kamafit 81 (% 46.2), Hemikriptofit 71 (% 40.5), Terofit 12 (% 6.8), Geofit 7 (% 4.0) ve Fanerofit 4 (% 2.2). Bu taksonlardan 80’i  Türkiye  endemiğidir ve endemizm oranı  % 46’dır.  Diğer taraftan yörenin yer örtücü bitkilerinin bitki coğrafyası bölgelerine dağılımı ve oranları şöyledir: Mediterranean(Akdeniz) elementi 48 (% 27.0), Irano-Turanian(İran-Turan) elementi 44 (% 25.0), Euro-Siberian(Avrupa-Sibirya) elementi 13 (% 7.0), çok bölgeli 10 (% 6.0)  ve coğfafi bölgesi bilinmeyen 60 (% 34.0). Bazı yer örtücü bitkiler peyzaj düzenlemeleri için ilk kez belirlendi ve farklı ortamlarda uygulanması önerildi.

Last modified: 2017-08-02 17:51:06